Kyöstin päiväkoti

Kyöstintie 4
33960 Pirkkala

Päiväkodissamme toimii yhteensä viisi ryhmää. Näistä Kartanonkulmalla on kolme: Kanervat, Pähkinät ja Kirsikat. Kartanon ryhmiä on kaksi: Nallet ja Ketut.

Tervetuloa Kyöstin päiväkotiin -esite

Toiminta-ajatus

Kyöstin päiväkodissa haluamme luoda lapselle viihtyisän ja turvallisen leikki- ja oppimisympäristön. Hyvä tunneilmasto; tasavertainen ja myönteinen ilmapiiri ovat meille tärkeitä. Leikille on aikaa, ja vuorovaikutustaitojen kehittymistä tuetaan. Pienryhmätoiminta mahdollistaa lasten kiinnostusten kohteista lähtevän, monipuolisesti suunnitellun toiminnan.

Olemme mukana myös Tampereen yliopiston Kasvatustieteiden yksikön Kumppanuuspäiväkotihankkeessa ja toimimme lastentarhanopettajaopiskelijoitten työssä oppimisen päiväkotina.

Saarinen, Erja
Varhaiskasvatuksen apulaisjohtaja
Varhaiskasvatus, Kyöstin ja Puuhkalakin päiväkodit
040 133 5640
erja.saarinen[at]pirkkala.fi
Säilynkangas, Elina
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja (vs.)
Kurikanpirtin, Kyöstin ja Puuhkalakin päiväkodit
044 4861148
elina.sailynkangas[at]pirkkala.fi
Kyöstin päiväkoti / Kartano, Ketut
050 436 3983
Kyöstin päiväkoti / Kartano, Nallet
050 436 3982
Kyöstin päiväkoti / Kartanonkulma, Kirsikat
050 436 3969
Kyöstin päiväkoti / Kartanonkulma, Kanervat
050 437 3802
Kyöstin päiväkoti / Kartanonkulma, Pähkinät
050 437 3801