Kurikankulman päiväkoti

Aittokorventie 2 B
33960 Pirkkala

Päiväkodissamme toimii neljä ryhmää: Vilttitossut, Heinähatut, Naavanutut ja Luontoryhmä Luhtaröllit.

Tervetuloa Kurikankulman päiväkotiin -esite

Toiminta-ajatus

Kurikankulman päiväkodissa tuetaan
lapsen yksilöllistä, kokonaisvaltaista kehitystä
luonnosta ja elämyksistä kokemuksia kartuttaen.
Näiden kokemusten myötä
lasten on mahdollista siirtyä
turvallista oppimispolkua pitkin kouluun.

Elämys- ja seikkailupedagogiikka

Elämys – ja seikkailupedagogiikka on toimintamme vihreä lanka. Seikkailukasvatus on kasvuprosessi, jossa lapsi on kokonaisvaltaisesti mukana. Lähtökohtana seikkailukasvatuksessa on käsitys uteliaasta ihmisestä, joka aktiivisesti etsii uusia kokemuksia, elämyksiä, tietoa ja taitoja. Tavoitteenamme on saada lapset kiintymään luontoon omien kokemusten, elämysten ja aistien avulla. Lapset oppivat olemaan luonnossa ja viihtymään siellä. Lasten kiintyessä omiin lähialueisiinsa, he suojelevat sitä myös aikuisena.

Päiväkodin luonnonläheinen sijainti ja oma metsäpaikka mahdollistavat monipuolisen liikkumisen erilaisissa ympäristöissä. Viikoittaiseen toimintaamme sisältyy runsaan luonnossa liikkumisen ja kokemisen lisäksi mm. leikkiä, kädentaitoja, musiikkihetkiä ja lukutuokioita.

Luhtaröllit on päiväkotimme luontoryhmä, jonka toimintaan voit tutustua tarkemmin Luhtaröllien esitteessä.

Juurikorpi, Johanna
Varhaiskasvatusyksikön johtaja
Kurikankulman ja Kurikansiiven päiväkodit
040 133 5793
johanna.juurikorpi[at]pirkkala.fi
Katajamäki, Tanja
vs. varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Varhaiskasvatus, Kurikanhelmen, Kurikankulman ja Kurikansiiven päiväkodit
050 5756856
tanja.katajamaki[at]pirkkala.fi
Kurikankulman päiväkoti, Heinähatut
050 435 7179
Kurikankulman päiväkoti, Luhtaröllit
050 352 9923
Kurikankulman päiväkoti, Naavanutut
050 435 7202
Kurikankulman päiväkoti, Vilttitossut
050 435 7177