Kaikkien lasten päiväkoti

Pirkkalan varhaiskasvatuksessa toimitaan lasta osallistavan, inklusiivisen toimintatavan mukaisesti, josta käytetään nimitystä Kaikkien lasten päiväkoti.

Osallisuus on sitä, että lapsi voi oman kehitys- ja ikätasonsa mukaisesti ilmaista mielipiteitään ja näkemyksiään. Lapsi saa osallistua toimintaan oman halunsa sekä omien tietojensa ja taitojensa mukaisesti. Olennaista on lapsen oma kokemus siitä, että hän on tärkeä ja huomioitu omana itsenään.

Lapsen osallisuus on kaikkien lasten aseman, oikeuksien ja tarpeiden huomioimista. Lapsen tarvitsema tuki järjestetään siinä hoitopaikassa, jossa lapsi on hoidossa tai aloittaa päivähoidon.