Luontoryhmät

Pirkkalassa toimii kaksi luontoryhmää: Lehdinkäiset Puuhkalakin päiväkodissa ja Luhtaröllit Kurikankulman päiväkodissa.

Luontoryhmä on luontokasvatusta painottava päiväkotiryhmä.

Luontoryhmän toiminta-ajatus on Pirkkalan varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti: Lapsille annetaan mahdollisuus iloita leikistä, oppimisesta sekä yhdessä tekemisestä turvallisessa kannustavassa ympäristössä.

Luontoryhmällä on oma sisätila päiväkodilla ja mahdollisuus päivälepoon. Lähiluonnossa on oma metsäpaikka. Luontoryhmässä lapselle ominaiset tavat toimia toteutuvat luonnon keskellä yhdessä toisten lasten ja aikuisten kanssa. Luonto itsessään herättää lapsissa mielenkiintoa, kokeilunhalua ja uteliaisuutta ja se kannustaa lasta leikkimään, liikkumaan, tutkimaan ja ilmaisemaan itseään.

Toiminnan kuvaus

Lapsiryhmän toimintaympäristöön kuuluvat päiväkodin sisätilat, piha-alue ja oma metsäpaikka. Toiminta omalla metsäpaikalla ja metsässä kuuluu päivittäisen arkeen ja ruokailu metsäpaikalla toteutuu viikoittain

Lapsiryhmä retkeilee myös muualla lähiympäristössä säännöllisesti. Pidempiä retkiä tehdään muutaman kerran vuodessa. Yöretki voidaan toteuttaa 1–2 kertaa vuodessa.

Lapset liikkuvat, retkeilevät ja seikkailevat luonnossa joka säällä vuoden ympäri. Talvella luistellaan, hiihdetään ja liikutaan lumikengillä.

Päivittäistä ulkoiluaikaa on keskimäärin enemmän kuin sisällä oloaikaa.

Lapsi luontoryhmässä

Luontoryhmän toiminta vahvistaa lapsen kokonaisvaltaista kehitystä ja oppimisedellytyksiä

Lapsen luonto-osaaminen ja luonnon tuntemus lisääntyy, fyysinen kunto ja motoriset taidot kehittyvät: paljon ulkoilua ja liikuntaa, tilaa luovuudelle, mielikuvitukselle ja tunteille, kasvattaa yhteisöllisyyteen

Kasvatuskumppanuus luontoryhmässä

Ryhmän toimintatapa vahvistaa kasvatuskumppanuutta, vanhemmat innostuvat luontoharrastuksesta, vanhemmat sitoutuvat siihen, että lapsilla on kaikkiin sääoloihin sopivat ulkoiluvarusteet sekä tarkoituksenmukaiset sukset, luistimet ja kypärä.

Kasvattaja luontoryhmässä

Edellytyksenä on hyvät perustaidot liikkua ja retkeillä luonnossa, ennakointi- ja riskien arviointitaito, ensiaputaidot: Suoritettava EA 1, vähintään toisella EA 2

Luontoryhmällä on käytössä metsäpaikka

Laavu tms. paloturvallinen nuotiopaikka, pieni varastotila, jossa puuvarasto, Eko wc