Hoitopaikkatakuu

Hoitopaikkatakuun tarkoitus on antaa perheille mahdollisuus halutessaan tilapäisesti keskeyttää lapsen hoitosuhde ja palata sen jälkeen takaisin samaan hoitopaikkaan. Takuu koskee seuraavia päiväkotiyksiköitä: Pere, Pakkalanlyhty, Nuoliala, Killo, Kurikan Helmi, Kurikankulma, Kurikanpirtti, Kurikansiipi, Puuhkalakki ja Kyösti. Perhepäivähoidossa ja ryhmäperhepäivähoidossa takuu on ehdollinen, jolloin paluu samaan hoitopaikkaan on mahdollinen, mikäli hoitoryhmissä on tilaa.

Saman hoitopaikan saamisen edellytyksenä on, että:

  1. Lapsen hoitosuhde on jatkunut ennen hoidon keskeytystä yhtäjaksoisesti vähintään neljä kuukautta.
  2. Hoidon keskeyttämisen on kestettävä yhtäjaksoisesti vähintään neljä kuukautta ja siitä on tehtävä kirjallinen sopimus.
  3. Perheen on ilmoitettava viimeistään kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä palaako lapsi päivähoitoon.
  4. Sopimus raukeaa mikäli lapselle tarvitaan päivähoitoa ennen sopimuskauden päättymistä.

Takuun aikana perheet voivat käyttää varhaiskasvatuksen avoimen- ja ohjatun kerhotoiminnan palveluita. Keskeyttämisajalta perhe voi hakea kotihoidon tukea ja sen kuntalisää.

Huhtala-Reinikka, Kirsi
Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö
Palveluohjaus ja varhaiskasvatukseen hakeminen
050 597 2469
kirsi.huhtala-reinikka[at]pirkkala.fi