Ajankohtaista

Uusi Pirkkalan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma

Pirkkalan kunnan päivitetty varhaiskasvatussuunnitelma on hyväksytty hyvinvointilautakunnassa 15.5.2019. Suunnitelma tulee voimaan 1.8.2019 alkaen. Suunnitelma löytyy täältä.

Varhaiskasvatuksen tieto- ja viestintäteknologiasuunnitelma

Pirkkalan varhaiskasvatukseen on laadittu uusi tieto- ja viestintäteknologiasuunnitelma, joka astuu voimaan 1.8.2019. Suunnitelma löytyy täältä.

Muutoksia avoimen varhaiskasvatuksen suunnitelmiin

Aiemmin ilmoitetusta poiketen avointa varhaiskasvatusta järjestetään syksyllä 2019 ainoastaan Suupan Muksutuvalla. Nuolialan koulun pihapiirissä sijaitseva Wivin talon toiminta käynnistyy aikaisintaan syksyllä 2020 remontin viivästymisestä johtuen. Muksutuvalla on syksyllä tarjolla lasten kerhoja aamu- tai iltapäivisin sekä perhetupatoimintaa vauva- ja lapsiperheille. Tarkempi aikataulu julkistetaan kevään aikana.

Tietoa varhaiskasvatuksen kesäajan järjestelyistä

Kesällä 2019 varhaiskasvatuksen päivystysaika on 1.7. - 4.8. Päivystysaikana varhaiskasvatuspalvelua tarjotaan pääsääntöisesti niille lapsille, joiden palvelutarve johtuu huoltajien työssäkäynnistä tai opiskelusta. Päivystävänä päiväkotina toimii Nuolialan päiväkoti.Perhepäivähoitajat ovat pääsääntöisesti lomalla heinäkuussa. Päivystysajan vuorohoito (yö- ja viikonloppuhoito) järjestetään ostopalveluna Tampereella. Kesäkuussa suljetaan ja yhdistellään joitain yksiköitä, jos lasten hoidontarve on vähäistä.  Päätökset kesäajan järjestelyistä tehdään toukokuussa palvelutarpeen selvittyä.  

Lisätietoa kesäajan järjestelyistä ja asiakasmaksujen hyvityksestä