Ajankohtaista

Muutoksia avoimeen varhaiskasvatukseen syksyllä 2019

Elokuun alusta alkaen Pirkkalassa järjestetään avointa varhaiskasvatusta sekä Suupan Muksutuvalla että Wivin talossa Nuolialan koulun pihapiirissä. Haku syksyn toimintaan on käynnissä. Hakulomake kerhotoimintaan löytyy täältä.

Varhaiskasvatukseen hakeminen keväällä 2019

Varhaiskasvatuksen vapautuvat paikat 1.8.2019 alkavalle toimintakaudelle ovat haettavissa. Hakuaika on 4-17.3.2019. Paikkoja vapautuu päiväkodeista ja perhepäivähoidosta sekä kerhotoiminnasta. Lisätietoja löytyy täältä. Lisäkysymykset: varhaiskasvatuksen aluepäällikkö Kirsi Huhtala-Reinikka, Suupantie 6 C, puh.050 597 2469.

Asiakastyytyväisyyskyselyn vastausten yhteenveto

Varhaiskasvatuksen asiakastyytyväisyyskysely oli avoinna huoltajille marraskuussa 2018. Kyselyyn vastattiin sekä kunnallisessa että yksityisessä varhaiskasvatuksessa yhteensä 262 kpl.

Huoltajat olivat tyytyväisiä, että toiminta on laadukasta ja lapsilla on monipuoliset mahdollisuudet leikkiin sekä liikuntaan. Henkilöstö koettiin ammattitaitoiseksi ja ilmapiiri varhaiskasvatuksessa on turvallinen ja lämmin. Eniten kehitettävää huoltajien mielestä on mahdollisuudesta sekä lapsilla että huoltajilla vaikuttaa lapsen päivään. Kooste kyselyn vastauksista löytyy täältä.

Varhaiskasvatuksessa vuoden 2019 tavoitteina ovat lasten ja huoltajien osallisuuden toteutuminen entistä paremmin varhaiskasvatuksen päivittäisessä arjessa, tunne- ja vuorovaikutustaitojen harjaannuttaminen, kokopäiväpedagogiikan kehittäminen sekä kestävään elämäntapaan ohjaaminen. Asiakaspalautteen ja tavoitteiden avulla varhaiskasvatuksen toimintaa kehitetään palvelemaan entistä paremmin lapsen kehityksen ja oppimisen polkua. Menetelmät ja kokonaisuuksien sisällöt vaihtelevat jonkin verran eri yksiköittäin.

Perhekerho 1-3-vuotiaiden lasten vanhemmille käynnistyy maaliskuussa

Tulkaa juttelemaan omasta lapsesta ja perhe-elämän monenkirjavista hetkistä yhdessä toisten huoltajien kanssa.

Lisätietoa löytyy täältä.

Tervetuloa avoimeen kerhotoimintaan

Pirkkalan kunnan avoimen varhaiskasvatuksen lasten kerhot ja avoimet perhetuvat kokoontuvat Muksutuvassa, osoitteessa Suupankuja 8-10. Monipuolista kerhotoimintaa on tarjolla myös Pirkkalan ja Tampereen MLL-kerhoissa sekä seurakunnalla. Tervetuloa kerhotoimintaan! Lisätietoja täältä.