Pirkankoivun virkistysrahasto

             

                                          

Pirkkalan kunnanhallitus päätti 21.9.2009 kokouksessaan perustaa perusturvalautakunnan ehdotuksesta Pirkankoivun asukkaiden virkistysrahaston. Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen päätöksen 5.10.2009 pidetyssä kokouksessa.

Pirkankoivun asukkaiden virkistysrahaston säännöt

  1.   Rahaston tarkoitus

Rahaston tarkoituksena on rahastoon kertyneiden varojen käyttäminen Pirkkalan hoivaosaston ja tehostetun palveluasumisen asukkaiden hoidon ja elämisen laadun parantamiseen.Rahastoa kartutetaan lahjoituksin, avustuksin ja testamentatuin varoin. Rahaston pääomalle saatu talletuskorko lisätään vuosittain pääomaan.

     2.   Rahaston varat

Varoille avataan oma pankkitili. Rahaston pääoman määrälle ei aseteta rajoja. Rahasto on erityiskatteellinen. Rahaston varojen tuotosta tehdään vuosittain tilitys hyvinvointilautakunnalle. Tilityksestä näkyvät rahaston pääoma vuoden alussa, sen tulot, menot ja rahaston tarkoitukseen käytetyt varat kuluneena vuonna sekä rahaston pääoma vuoden lopussa.

 

       3.  Rahaston hallinnointi ja varojen käyttäminen

            Rahastoa hallinnoi hyvinvointilautakunta ja varojen käyttämisestä

            päättää vanhustyön johtaja.

           Pirkankoivun asukkaiden virkistysrahasto: 

          IBAN: FI76 1492 3500 0151 41,  BIC: NDEAFIHH