Asumis- ja hoivapalvelut

Asumis -ja hoivapalvelut ovat tarkoitettu ikäihmisille, jotka tarvitsevat runsaasti hoivaa, huolenpitoa ja tukea ympäri vuorokauden. Palveluiden järjestämisen lähtökohtana on tarjota asiakkaillemme mielekäs arki mahdollisimman kodinomaisessa ympäristössä.

Hakeutuminen asumis - ja hoivapalveluihin tulee ajankohtaiseksi, kun ikääntyneen henkilön toimintakyky on heikentynyt niin, ettei kotona asuminen enää ole mahdollista tai turvallista kotihoidon ja sen tukipalveluiden turvin tai omaishoidon tuen avulla.

Hakemukset arvioidaan moniammatillisessa SAP – työryhmässä (SAP = suunnittelu, arviointi, palveluohjaus). Työryhmä selvittää ja arvioi asiakkaan kokonaistilanteen, tarvittavat palvelut ja määrittele asiakkaalle parhaiten soveltuvan hoivapaikan ja siihen liittyvät palvelut.

Asumis - ja hoivapalvelut järjestetään lyhytaikaishoitona, palveluasumisena ja pitkäaikaisena laitoshoitona.

Hakemus ympärivuorokautiseen hoivaan

Asiakasmaksut

Junnila, Heidi
hoivatyönpäällikkö
Ikääntyneiden palvelut
050 566 2643
heidi.junnila[at]pirkkala.fi