Omaishoito

Omaishoidon tuella turvataan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoito ja muu huolenpito, joka järjestetään omaishoidettavan kodissa.

Omaishoidon tukeen sisältyvät  hoitajalle maksettava omaishoidon tuen palkkio, omaishoitajan lakisääteiset vapaapäivät sekä omaishoitoa tukevat muut palvelut.

Omaishoidon tuesta allekirjoitetaan toimeksiantosopimus omaishoitajaksi ryhtyvän sekä Pirkkalan yhteistoiminta-alueen omaishoidon koordinaatorin kanssa. Omaishoidon tuen hoitopalkkio on hoitajalle veronalaista tuloa.

Yli 65-vuotiaiden omaishoidon tuen hakemukset käsittelee vanhusten palvelujen omaishoidon koordinaattori ja alle 65-vuotiaiden hakemukset vammaispalvelun sosiaalityöntekijä.

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet Pirkkalan yhteistoiminta-alueella 1.3.2018 alkaen

Omaishoidon tuen hakemus, Pirkkala ja Vesilahti

Omaishoidon asiakasmaksut

 

Kivimäki, Margit
Omaishoidon koordinaattori
050 3302 192
etunimi.sukunimi[at]pirkkala.fi
Lehtimäentie 2 C
33960 Pirkkala