Omais- ja perhehoito

Omaishoidon tuki 

Omaishoidon tuella turvataan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoito ja muu huolenpito, joka järjestetään omaishoidettavan kodissa.

Omaishoidon tukeen sisältyvät  hoitajalle maksettava omaishoidon tuen palkkio, omaishoitajan lakisääteiset vapaapäivät sekä omaishoitoa tukevat muut palvelut.

Omaishoidon tuesta allekirjoitetaan toimeksiantosopimus omaishoitajaksi ryhtyvän sekä Pirkkalan yhteistoiminta-alueen omaishoidon koordinaatorin kanssa. Omaishoidon tuen hoitopalkkio on hoitajalle veronalaista tuloa.

Yli 65-vuotiaiden omaishoidon tuen hakemukset käsittelee vanhusten palvelujen omaishoidon koordinaattori ja alle 65-vuotiaiden hakemukset vammaispalvelun sosiaalityöntekijä.

Perhehoito

Perhehoidossa asiakkaan huolenpito järjestetään perhehoitajan kotona. Perhehoitaja voi tulla myös asiakkaan kotiin. Perhehoito voi kestää muutaman tunnin, päivän tai sovitun jakson ajan. Perhekotiin voi myös muuttaa pysyvästi asumaan. Perhehoito sopii eri-ikäisille asiakkaille ja erilaisiin avun sekä tuen tarpeisiin. Perhehoidon vahvuutena on pieni yhteisö. Yhdellä perhehoitajalla voi olla samanaikaisesti enintään neljä perhehoidettavaa ja kahdella perhehoitajalla enintään seitsemän. 

  • Perhehoito tarjoaa kodin ympäristönä ja saman hoitajan
  • Perhehoito suunnitellaan yksilöllisesti asiakkaan tarpeiden mukaan
  • Perhehoidossa on mahdollisuus osallistua perheen arkeen ja kodin askareisiin omien voimavarojen ja kiinnostuksen mukaan
  • Perhekotiin ja perhehoitajaan tutustutaan ennen perhehoidon alkamista

Perhekotien toiminta on valvottua ja se perustuu perhehoitolakiin. Perhehoitajat valmennetaan tehtäväänsä ja heille järjestetään koulutusta sekä tukea perhehoitajan tehtävässä.

Perhehoitoon hakeudutaan oman kunnan asiakasohjaajan kautta.

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet Pirkkalan yhteistoiminta-alueella 1.3.2018 alkaen

Omaishoidon tuen hakemus, Pirkkala ja Vesilahti

Omaishoidon asiakasmaksut

 

Kivimäki, Margit
Omaishoidon koordinaattori
Ikääntyneiden palvelut
050 330 2192
margit.kivimaki[at]pirkkala.fi