Sosiaaliasiamies

Sosiaaliasiamies on puolueeton henkilö, joka toimii asiakkaiden edun turvaajana. Jos asiakas on tyytymätön sosiaalipalveluissa saamaansa palveluun tai kohteluun, hän voi pyytää sosiaaliasiamiestä toimimaan sovittelijana asiassa. Sosiaaliasiamies toimii asiakkaan oikeuksien edistämiseksi muun muassa tiedottamalla asiakkaan oikeuksista ja neuvomalla asiakasta asiakaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa. Sosiaaliasiamies ei vastaa KELA:n, työvoimatoimiston, terveydenhuollon, velkaneuvonnan tai holhouksen edunvalvonnan palveluista.

Sosiaaliasiamiehet ovat tavoitettavissa puhelinnumerosta 040 800 4186 tai 040 800 4187 tai postitse Aleksis Kiven katu 14-16 C, PL 487, 33101 Tampere. Asiakaspalvelua saa myös sähköpostitse sosiaaliasiamies(at)tampere.fi.

Lisätietoa Tampereen kaupungin sivuilta: Sosiaaliasiamies.

Muistutuksen tekeminen

Muistutuksen tarkoituksena on antaa asiakkaalle helppo ja joustava keino esittää mielipiteensä toimintayksikölle. Samalla asiakasta hoitaneelle yksikölle tulee mahdollisuus korjata tilanne nopeasti. Asiakas voi tehdä asiastaan muistutuksen ja osoittaa sen

  • Sosiaalipalvelujen osalta sosiaalityön johtajalle
  • Vanhusten palvelujen osalta vanhustyön johtajalle

Muistutuksen voi tehdä joko vapaamuotoisena kirjeenä tai tulostamalla ja täyttämällä Pirkkalan kunnan muistutuslomake.

Mikäli muistutus tehdään vapaamuotoisena kirjeenä, tulee siitä ilmetä lomakkeessa mainitut asiat.

Muistutus lähetetään osoitteeseen

Pirkkalan kunta
Kirjaamo
PL 1001
33961 Pirkkala

email:kirjaamo@pirkkala.fi

Muistutuksen teossa avustaa tarvittaessa palvelun antaneen tai hoitaneen yksikön henkilökunta tai sosiaaliasiamies. Asiakas saa tekemäänsä muistutukseen vastauksen viivytyksettä. Muistutuksesta ja sen käsittelyn yhteydessä syntyvistä asiakirjoista ei tehdä merkintää sosiaalihuollon asiakasasiakirjoihin. Muistutuksen tekeminen ei myöskään rajoita oikeutta hakea muutosta sosiaalihuoltoa koskeviin päätöksiin tai oikeutta kannella asiastaan sosiaalihuoltoa valvoville viranomaisille.