Asiakasohjaus

Asiakasohjaus on asiakkaan tarpeista ja voimavaroista lähtevä ja asiakkaan etua korostava työtapa. Asiakasohjauksessa määritellään yksilökohtainen hoito- ja palvelusuunnitelma yhteensovittaen saatavilla olevista kunnan, järjestöjen tai yksityisistä palveluista asiakkaan tarpeisiin soveltuva kokonaisuus.

Olennaista on asiakkaan ja työntekijän luottamussuhde ja asiakaslähtöinen työskentelytapa.  Asiakasohjaus on työmenetelmä, jolla kootaan palvelut asiakkaan tueksi ja lievennetään palvelujärjestelmien hajanaisuuden haittoja.

Tavoitteena on

  • tunnistaa asiakkaan yksilölliset tarpeet ja järjestää asiakkaalle hänen tarvitsemansa palvelut ja tuki käytettävissä olevien resurssien avulla

Yksilökohtaisen asiakasohjauksen keskeisin sisältö on neuvonta, ohjaus, tuen antaminen, koordinointi ja asianajo. Näihin liittyvät kiinteästi palvelujen tarpeen yksilöllinen arviointi, suunnittelu ja voimavarat. Asiakasohjaus voi tapahtua kasvokkain tai puhelimitse.

Soittamalla Ikäneuvo neuvontapuhelimeen p. 040 733 3949  voit keskustella asiakasohjaajan kanssa tarvitsemistasi palveluista. Puhelinneuvontapalvelu toimii arkisin klo 8 - 16.30. Tarvittaessa sinulle varataan aika kasvokkain tapahtuvaan ohjaukseen. Asioiden selvittämistä sähköpostin välityksellä vältetään tietoturvasyistä.

Ikäneuvo-neuvontapuhelin