Odotusajat ikääntyneiden palveluihin

Vanhuspalvelulaki velvoittaa kunnat julkaisemaan vähintään puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut. Tiedot on julkaistava sellaisia menetelmiä käyttäen, että iäkkäillä henkilöillä on tosiasiallinen mahdollisuus tietojen saamiseen.

Odotusajat julkaistaan tällä sivulla kaksi (2) kertaa vuodessa. Sen lisäksi ne saatetaan tiedoksi Pirkkalan vanhusneuvostolle ja Vesilahden vanhus- ja vammaisneuvostolle. Lisäksi odotusajat ovat nähtävillä vanhustyönkeskus Pirkankoivun ja Pirkkalan senioritalon ilmoitustauluilla.

Odotusajat ikääntyneiden palveluihin 1.7. - 31.12.2018

Odotusajat ikäääntyneiden palveluihin 1.1. - 30.6.2019