Ilmoitus iäkkään henkilön palvelutarpeesta

Vanhuspalvelulain mukainen ilmoitus iäkkään henkilön palvelutarpeesta

Vanhuspalvelualain mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon, pelastustoimen, hätäkeskuksen ja poliisin palveluksessa olevan tulee tehdä viipymättä ilmoitus (vaitiolovelvollisuus ei sido) sosiaalihuollon viranomaiselle, jos hän työssään kohtaa iäkkään henkilön, joka on ilmeisen kykenemätön vastaamaan omasta huolenpidostaan, terveydestään ja turvallisuudestaan.

Pirkkalan yhteistoiminta-alueella ko. ilmoituksia vastaanottavat  puhelimitse

Pirkkalassa asiakasohjaaja Päivi Kemppainen  p. 050 374 5075   ja

Vesilahdella  asiakasohjaaja Kirsi Toivonen, p. 050 389 5250,

tai sähköpostilla asiakasohjaaja@pirkkala.fi

Sähköinen huoli-ilmoitus ikääntyneestä henkilöstä

Lisäksi ilmoituksen voi tehdä kirjallisesti ja näitä ilmoituksia ottaa vastaan vanhustyön johtaja Tuula Jutila, p. 050 583 9025, Lehtimäentie 2 C, 33960 Pirkkala.