Kotihoito

Kotihoidon (pitää sisällään kotisairaanhoidon) palvelut on tarkoitettu erityisesti niille asiakkaille, jotka eivät selviydy kotona arkielämän toiminnoista itsenäisesti, omaisten tuella tai tukipalveluiden turvin ja tarvitsevat säännöllisesti hoivaa, huolenpitoa ja/tai sairaanhoidollista apua. Kotihoidon perustehtävänä on tarjota hoitoa, hoivaa ja apua itsenäiseen selviytymiseen arjessa. Kotihoidon palveluilla tuetaan asiakkaiden oman elämän hallintaa ja osallisuutta ja lähtökohtana on toimintakyvyn ylläpitäminen ja turvallinen asuminen omassa kodissa.

Säännöllisen kotihoidon asiakkaille laaditaan yhteistyössä asiakkaan ja omaisen kanssa yksilöllinen asiakkaan omat toiveet ja voimavarat huomioon ottava hoito- ja palvelusuunnitelman noin kahden viikon kuluessa palvelujen aloittamisesta.

Tilapäinen kotihoidon asiakkuus on kyseessä silloin, kun palvelutarve on alle 14 vuorokautta.

Kotihoito toimii joka päivä klo 7-21.30.

Kotihoidon maksut

Pitkänen, Kaisa
vs. kotihoidon esimies, Pirkkala
0500 720847
etunimi.sukunimi[at]pirkkala.fi
Perkiöntie 55
33960 Pirkkala
Olas, Heta
vs.kotihoidon esimies
050 3895 254
etunimi.sukunimi[at]pirkkala.fi
Anttilantie 2
37470 Vesilahti
Laakkonen, Sanna
kotihoitopäällikkö
Ikääntyneiden palvelut
050 360 3557
sanna.laakkonen[at]pirkkala.fi