Palveluasuminen

Palveluasumisella tarkoitetaan asumismuotoa, joka sijoittuu kodin ja laitoshoidon väliin. Se on tarkoitettu ikäihmisille, jotka tarvitsevat eri syistä tukea ja palveluja asumisensa järjestämiseen. Palveluasuminen sisältää asunnon ja asumiseen liittyvät palvelut, kuten hoiva- ja hoitopalvelut sekä erilaiset tukipalvelut (ateria-, turva- ja siivouspalvelu). Asiakas maksaa asunnosta vuokran ja palveluista asiakasmaksun. Tavoitteena on tukea ikäihmisen mahdollisuutta asua itsenäisesti toimintakyvyn heikkenemisestä huolimatta ja kannustaa omatoimisuuteen ennaltaehkäisten pitkäaikaisen laitoshoidon tarvetta. Ikääntyneiden palveluasuminen jaetaan tavalliseen ja tehostettuun palveluasumiseen

Tavallinen palveluasuminen sisältää asunnon ja asumista tukevat hoiva- ja hoitopalvelut sekä tarvittaessa ateria- ja muita tukipalveluita. Tavallisessa palveluasumisen yksikössä henkilökunta on paikalla päivisin. Pirkkalan yhteistoiminta-alueella tavallista palveluasumista järjestetään seuraavassa yksikössä:

  • Vesauskoti, Vesilahti: puh.040 133 5222. Henkilökunta paikalla joka päivä klo 7 - 21.30.

Kärkkäinen, Minna
Vs.asiakasohjaaja, Vesilahti
050 389 5250
etunimi.sukunimi[at]pirkkala.fi
Anttilantie 2
37470 Vesilahti