Kuljetuspalvelut asiointiin ja virkistykseen

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu on osa kunnan järjestämää kotihoidon tukipalvelua. Kuljetuspalvelu on tarkoitettu tukemaan asiakkaan omatoimista asioiden hoitamista ja sosiaalisen elämän ylläpitämistä. Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu on ensisijainen vammaispalvelulain mukaiseen vaikeavammaisten kuljetuspalveluun nähden. Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu on harkinnanvarainen ja se myönnetään käytettävissä olevan määrärahan puitteissa.Sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua voidaan myöntää pääsääntöisesti 65 vuotta täyttäneelle henkilölle, jolla on pitkäaikaisesti alentuneen toimintakyvyn vuoksi suuria vaikeuksia liikkumisessa, eikä hän voi käyttää julkisia liikennevälineitä, eikä hän ole oikeutettu vammaispalvelulain mukaiseen kuljetuspalveluun (Sosiaalihuoltolaki 20 §, sosiaalihuoltoasetus 9 §). Sosiaalihuoltolain mukaisessa kuljetuspalvelussa on tulorajat.

Kuljetuspalvelu myönnetään  hakemukseen perustuen asiakkaan asiointiin ja virkistykseen. Palvelu voidaan myöntää toistaiseksi pysyvään tarpeeseen tai määräaikaisesti tilapäiseksi arvioituun tarpeeseen. Hakijalla tulee olla kotikuntalain mukainen kotipaikka Pirkkalassa tai Vesilahdella. Palvelun myöntäminen perustuu asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelmaan.

Palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä selvitetään kuljetuspalvelun hakijan liikkumisen esteet sekä mahdollisuus käyttää julkisen liikenteen palveluja. Samaan talouteen myönnetään vain yhdelle hakijalle kuljetuspalvelu.

Matkojen enimmäismäärä kotona itsenäisesti asuville 1.1.2017 alkaen:

  • Pirkkalassa kotikuntaan kuusi (6) ja lähikuntaan kaksi (2) yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa.
  • Vesilahdella kotikuntaan neljä (4) ja lähikuntaan neljä (4) yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa.

Tehostetussa palveluasumisessa asuvalle henkilölle voidaan myöntää enintään neljä (4) kuljetuspalvelumatkaa/vuosi.

Tulorajana kuljetuspalvelujen saamiselle on enintään 1 350 euroa/ brutto/ kk yhden (1) henkilön taloudessa ja 2 350 euroa/ brutto/ kk kahden (2) henkilön taloudessa.

Lisätietoa kuljetuspalveluiden hakemisesta antaa Ikäneuvo-neuvontapuhelin.