Työllisyydenhoito

Työllisyyspalvelut vastaa keskitetysti kunnan työllisyydenhoidon kehittämisestä palvelemalla alueen työnantajia ja työnhakijoita.

Pirkkalan kunta on mukana 1.8.2017 käynnistyneessä työvoima- ja yrityspalvelujen alueellisessa kokeilussa. Kokeilulain perusteella TE-toimistosta on siirretty toimivaltaa kunnille ja kunta vastaa siirron jälkeen muiden kuin ansiopäivärahaa saavien työnhakijoiden työllistymistä edistävien palveluiden tarjoamisesta. Näitä palveluita ovat omaehtoinen opiskelu, maahanmuuttajan omaehtoisen opiskelu, työvoimakoulutus, työnhakuvalmennus ja uravalmennus, työkokeilu ja koulutuskokeilu sekä kuntouttava työtoiminta.

Mahdollisuuksien mukaan kunta voi myös tarjota työttömälle tilaisuuden palkkatuettuun työhön kunnalla tai yrityksessä. Kaikista em. palveluista sovitaan työttömän työllistymissuunnitelmassa.

Muutos koskee Pirkanmaalla noin 22 000 työtöntä työnhakijaa, Pirkkalassa heitä on noin 600. Pirkkalan kunnan työllisyydenhoidon vastuutyöntekijät ottavat yhteyttä kaikkiin kohderyhmään kuuluviin työttömiin 29.9.2017 mennessä. Kokeilulla ei ole suoraa vaikutusta työttömän saamaan työttömyysetuuteen.

Kokeilu kestää 31.12.2018 asti ja se pohjustaa työvoima- ja yrityspalveluiden järjestämisvastuun siirtymistä tulevaisuudessa maakunnille. Kokeilun tavoitteena on vähentää pitkäaikais- ja nuorisotyöttömyyttä sekä tuoda säästöjä kuntien työmarkkinatuen maksuosuuksiin kehittämällä asiakaslähtöisiä ja vaikuttavampia työllisyyspalveluja.

                            

Lisätietoja

Kivinen, Kimmo
Työllisyyspalveluiden päällikkö
Yritys- ja työllisyyspalvelut
040 133 5686
kimmo.kivinen[at]pirkkala.fi