Velvoitetyöllistäminen

TE-toimiston antaman ilmoituksen perusteella kunnan tulee tarjota määräaikainen työsuhde siihen oikeutetulle työnhakijalle. Oikeus työsuhteeseen arvioidaan TE-toimistossa ja työsuhteen tarkemmista ehdoista sovitaan työllistettävän ja Pirkkalan kunnan välillä.

Kaikista työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluvista asiakkaista vastaa keskitetysti koko Pirkkalan kunnan organisaation osalta Työllisyyspalveluiden päällikkö Kimmo Kivinen.

Kivinen, Kimmo
Työllisyyspalveluiden päällikkö
Yritys- ja työllisyyspalvelut
040 133 5686
kimmo.kivinen[at]pirkkala.fi