Kesätyöseteli 2020

Kesätyöseteli on Pirkkalan kunnan maksama tuki Pirkkalassa toimivalle yritykselle tai yhdistykselle sen palkatessa tulevana kesänä neljän viikon ajalle vuosina 1999–2004 syntyneen pirkkalalaisen nuoren. Pirkkalan kunta haluaa kesätyösetelin avulla auttaa paikallisia nuoria hankkimaan työkokemusta oikeissa töissä sekä kannustaa paikallisia yrittäjiä ja yhdistyksiä palkkaamaan nuoria kesätöihin. Tänä vuonna jaossa on 40 kesätyöseteliä.

Kesätyöseteleiden hakuaikaa on pidennetty!

Pirkkalan kunnanhallitus päätti jatkaa kesätyöseteleiden hakuaikaa kolmella kuukaudella. Seteleitä voi tänä vuonna hakea 30.9.2020 saakka tai siihen asti, kunnes kaikki on myönnetty. Hakemuksen voi noutaa Asiointipisteestä (Koulutie 1), pääkirjastosta tai tulosta kesätyösetelihakemus tästä.

Kesätyöseteleitä jäljellä 19 kappaletta. Tilanne päivitetty 1.7.2020.

Kesätyösetelin haun, kesätyön ajanjaksoa sekä kesätyösetelikorvauksen hakuaikaa on muutettu 15.6.2020 alkaen. 

Hakumenettely

1. Kesätyösetelihakemuksia on haettavissa ajalla 28.2.-30.9.2020.

2. Nuori etsii itselleen kesätyön ja pyytää samalla työnantajaa kanssaan täyttämään tarvittavat tiedot kesätyösetelihakemukseen. Nuori palauttaa ohjeiden mukaan täytetyn hakemuksen Asiointipisteeseen os. Koulutie 1. Kesätyösetelin saa asiointipisteestä kesätyösetelihakemusta vastaan ajalla 28.2.-30.9.2020.

3. Palauttamaansa kesätyösetelihakemusta vastaan nuori saa kesätyöseteli-työllistämiskorvaushakemuslomakkeen, joka toimitetaan työnantajalle. HUOM! Kesätyösetelit 40 kpl myönnetään hakujärjestyksessä.

4. Kesätyön jälkeen viimeistään 15.11.2020 mennessä työnantaja anoo kunnalta myönnetyn 500 euron tuen työllistämiskorvaushakemuksella, johon liitetään jäljennös työsopimuksesta, selvitys maksetusta palkasta ja toteutuneista työtunneista.

5. Työllistämiskorvaus maksetaan työnantajan ilmoittamalle pankkitilille viimeistään 15.12.2020

Kesätyösetelin myöntämisen ehdot

1. Kesätyösetelimahdollisuus koskee pirkkalalaisia vuosina 1999–2004 syntyneitä nuoria.

2. Tukea voi saada yritys tai yhdistys, jolla on toimintaa Pirkkalassa. Se ei koske kotitalouksia.

3. Kunnan maksaman tuen määrä on 500 euroa/kesätyöseteli ja nuori voi saada yhden kesätyösetelin/kesä. Sama nuori voi saada kesätyösetelin useampana kesänä. Sama yritys tai yhdistys voi työllistää kunnan kesätyösetelillä enintään kolme nuorta.

4. Kesätöihin palkattava nuori ei saa olla yrittäjän/yrityksen omistajan perheenjäsen.

Palkkaus ja työaika

Työnantajan on tehtävä nuoren kanssa kirjallinen työsopimus. Työsuhteen tulee olla voimassa 1.5.–1.11.2020 välisenä aikana ja työsuhteen kesto on oltava vähintään neljä viikkoa. Kesätöiden ei tarvitse sijoittua neljälle peräkkäiselle kalenteriviikolle. Nuoren päivittäinen työaika on oltava vähintään kuusi tuntia. Työsopimuslain mukaan työantajan tulee noudattaa nuoren työllistämisessä ja palkkaamisessa TES:n määräyksiä ja kyseisellä alalla käytössä olevan sopimuksen mukaista vähimmäistyöaikaa ja -palkkausta. Työnantajan tulee myös noudattaa Pirkkalan kunnan antamia ohjeita. Palkan maksava työnantaja vastaa kaikista työnantajamaksuista. 

Lisätiedot

Työllisyyspalveluiden päällikkö Kimmo Kivinen
puhelin 040 133 5686, sähköposti: etunimi.sukunimi@pirkkala.fi

Palvelusihteeri Sari Ketonen
puhelin: 050 364 5065, sähköposti: etunimi.sukunimi@pirkkala.fi


Ilmoita avoin kesätyöpaikka!

Paikalliset yritykset ja yhdistykset voivat tiedottaa Kesätyöllistämisen sivuilla omista kesätyöpaikoistaan. Ilmoita kesätyöpaikkojen tiedot työllisyyspalveluiden päällikkö Kimmo Kiviselle p.040 133 5686 tai palvelusihteeri Sari Ketoselle p. 050 364 5065, sähköposti: etunimi.sukunimi@pirkkala.fi

Avoimia kesätyöpaikkoja

Pirkkalan kunnan kesätyösetelirekisterin tietosuojaseloste

Ketonen, Sari
Palvelusihteeri
Yritys- ja työllisyyspalvelut / Strategia ja kehittäminen
050 364 5065
sari.ketonen[at]pirkkala.fi