Hätäkeskus

Hätätilanteet

Hätäkeskus, hätänumero 112

Hätänumeroon soitetaan ilmoitukset ja avunpyynnöt kiireellisissä, todellisissa hätätilanteissa hengen, terveyden, omaisuuden tai ympäristön ollessa uhattuna tai vaarassa, tai jos on syytä epäillä näin olevan. Hätänumerossa vastaa Porin hätäkeskus, joka palvelee Pirkanmaata ja Satakuntaa. Porin hätäkeskus aloitti toimintansa 19.11.2013.

Hätäkeskus toimii pelastus-, poliisi- sekä sosiaali- ja terveystoimen viestikeskuksena.
 

Myrkytykset

Myrkytystietokeskus 09 471 977