Nuohous

Nuohousta koskeva lainsäädäntö on muuttunut 1.1.2019 alkaen. Nuohouspalvelun voi muutoksesta johtuen tilata vapaasti haluamaltaan toimijalta. Aiemmin nuohouksen järjestemistapa päätettiin pelastuslaitoksella. Nuohouspalveluita voi kuitenkin edelleen tarjoata vain nuohoojan ammattitutkinnon suorittanut henkilö. 

Palvelutuottajat määrittelevät palveluistaan perittävät maksut itsenäisesti. Nuohouspalvelun tuottajia löytyy muun muassa nuohoojat.fi -verkkopalvelun kautta.

Lisätietoja löydät pelastuslaitoksen sivustolta nuohous-osiosta