Turvallisuussuunnitelma

Kunnan turvallisuussuunnittelu

Kunnan turvallisuudella tarkoitetaan turvallisuusasioiden kokonaishallintaa kunnassa. Turvallisuustyö on osa kunnan normaalia toimintaa. Se tukee kunnan omia tulostavoitteita sekä kunnan elinkeinotoiminnan ja elinympäristön kehittämistä.

Kunnan turvallisuustyöllä suojataan kunnan asukkaita, kunnan henkilöstöä, yrityksiä ja laitoksia ja niiden omaisuutta, tietoja sekä ympäristöä onnettomuuksilta, vahingoilta ja rikolliselta toiminnalta. Turvallisuustyöllä pyritään takaamaan kunnan ja siellä toimivien yritysten ja yhteisöjen toiminnan häiriöttömyys. Tavoitteena on minimoida onnettomuuksien ja rikollisen toiminnan aiheuttamat taloudelliset menetykset. Tämä parantaa myös alueen kilpailukykyä.

Valtuusto on hyväksynyt Pirkkalaan turvallisuussuunnitelman.

Pirkkalan hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelma 2018–2022

Valtakunnallinen sisäisen turvallisuuden ohjelma

Ruokonen, Tommi
Suunnittelupäällikkö
Strategia ja kehittäminen
040 133 5652
tommi.ruokonen[at]pirkkala.fi