Esteettömyys

Esteettömyys rakentamisessa

Rakennuksen tulee, käyttötarkoituksestaan riippuen, soveltua myös sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden kyky liikkua tai toimia on rajoittunut. Esteettömyys takaa kaikille väestöryhmille yhdenvertaiset lähtökohdat hyödyntää rakennusta.

Pirkkalan kunnan rakennuttamissa hankkeissa rakennus piha- ja oleskelualueineen suunnitellaan ja rakennetaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti siten, että esteettömyys ja käytettävyys otetaan huomioon. Ympäristöministeriön asetus esteettömästä rakennuksesta vuodelta 2005: FI Suomen rakentamismääräyskokoelma - Esteetön rakennus.

Tekninen osasto on tehnyt Pirkkalan kunnan kiinteistöjen ja rakennetun ympäristön esteettömyyskartoituksen vuonna 2010 ja siitä on laadittu Esteettömyyskartoitusraportti.
 


Asumisturvallisuus

Asumisturvallisuus on laaja käsite, jolla viitataan asuntojen ja kiinteistön käyttämiseen asukkaiden kannalta mahdollisimman vaarattomasti ja riskittömästi. Hyödyllisiä linkkejä: