Toimitilastrategia

Toimitilastrategia tarkoittaa suunnitelmaa ja linjauksia siitä, miten kunnan toimitilojen omistus ja ylläpito on taloudellisinta ja tarkoituksenmukaisinta järjestää. Valtuusto on hyväksynyt strategian ohjeellisena otettavaksi käyttöön. Yksityiskohtaiset päätökset toimitilastrategian mukaisista toimenpiteistä tuodaan erikseen valtuuston päätettäviksi. 

Toimitilastrategia 2020 - 2025

Orjala, Timo
Tilapalvelupäällikkö
Yhdyskunta-toimiala
0400 469 776
timo.orjala[at]pirkkala.fi
Saapastie 2
33950 Pirkkala