Fysioterapia / Apuvälineet

Muutoksia terveyspalvelujen toiminnassa
Tartuntatautien leviämisen ehkäisemiseksi terveyspalveluissa hoitohenkilöstöä keskitetään kiireellisten asioiden hoitoon, jonka vuoksi
uusia kiireettömiä vastaanottoaikoja ei anneta tällä hetkellä avosairaanhoidossa (hoitaja- ja lääkärivastaanotot), neuvolassa, kouluterveydenhuollossa, suun terveydenhuollossa, fysioterapiassa eikä mielenterveys- ja päihdetyössä. Jatkossa on mahdollista, että jo varattuja vastaanottoaikoja joudutaan perumaan tai siirtämään.
Katso tiedote kaikista terveyspalvelujen muutoksista täältä

Fysioterapian keskeisenä tavoitteena on ylläpitää ja parantaa ihmisten toimintakykyä ja liikkumista. Fysioterapian toimenpiteet kohdistuvat vamman, sairauden, tapaturman tai ikääntymisen aiheuttaman alentuneen toimintakyvyn edistämiseen fysioterapeuttisen ohjauksen ja neuvonnan sekä terapeuttisen harjoittelun keinoin. Kuntoutujaa aktivoidaan ja ohjataan ottamaan itse vastuuta omasta terveydestään, toimintakyvystään ja niiden edistämiseen liittyvistä valinnoista.

 • Poliklinikka

  Kuntoneuvola
  sisältää fysioterapeuttisen tutkimisen, ohjauksen ja neuvonnan
  - lääkärin lähetteellä, terveydenhuoltohenkilöstön
  ohjaamana tai asiakkaan omasta aloitteesta

  Yksilöterapia
  - lääkärin lähetteellä
  - erikoissairaanhoidon jatkohoitona
  - yleensä max. 5 hoitokertaa

 • Terveyskeskussairaala
  - erikoissairaanhoidon jatkokuntoutus
  - vaikeavammaisten ja vanhusten kuntoutusjaksot

 • Kotikäynnit
  - lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaat kuntoutussuunnitelman mukaisesti
  - sairaalaosastolta kotiutuvien potilaiden jatkohoitona
  - apuvälinekartoitukset ja asunnonmuutostöiden suunnittelu

 • Kouluterveydenhuolto
  - kuntoneuvolavastaanotto

 • Ryhmäterapia
  - allas-, sali- ja kuntosaliryhmät
  - lääkärin lähetteellä tai kuntoneuvolasta ohjattuna
  - ryhmät ovat maksuttomia

 • Apuvälinelainaus
  - apuvälineitä annetaan lyhytaikaiseen lainaan tai hoitavan tahon suosituksesta pitkäaikaislainaan
  - apuvälineiden lainaus on maksutonta
   

Henkilökunta

Vastaava fysioterapeutti Tommi Ruohonen (apuvälineyhdyshenkilö)
Puh. 050 570 6657

Fysioterapeutti Iikka Oksanen
Puh. 050 374 5057

Fysioterapeutti Sinikka Hakimo
Puh. 050 374 5058

Fysioterapeutti Päivi Nyholm (kouluterveydenhuolto)
Puh. 050 374 5061

Fysioterapeutti Sinikka Sepänaho-Pyykkö (terveyskeskussairaala)
Puh. 040 133 5659

Fysioterapeutti Anu Lehtimäki (Pirkankoivu)
Puh. 050 358 9809

Fysioterapeutti Maiju Piispa (kotihoito)
Puh. 050 360 3546

Fysioterapeutti Reetta Ronni (Pirkankoivu, terveyskeskussairaala)
Puh. 050 381 1006

Fysioterapiaosasto

050 374 5046
etunimi.sukunimi[at]pirkkala.fi

Fysioterapian ajanvarauksen ja apuvälinelainaamon yhteinen aukioloaika
Arkisin klo 9.30 - 11.30 
HUOM! Torstain iltapäivän puhelinaika on peruutettu


Pirkkalan terveyskeskus
Lentoasemantie 60
33960 Pirkkala