Terveyskeskussairaala

Tiedote 1.6.2020
Omaisten vierailut osastolla:


Omaiset sopivat vierailuista aina ennakkoon hoitohenkilökunnan kanssa puhelimitse puh. 03 5652 5259.

Vierailut osastolla sallitaan, jos potilas on ollut hoidossa osastolla yli kaksi viikkoa
- Omaiset voivat käydä enintään joka toinen päivä ja vierailu saa kestää maksimissaan tunnin ajan.
- Vieraita voi olla enintään kaksi kerrallaan / potilas

- Vieraita voi olla enintään kahdella potilaalla yhtä aikaa

Vieraiden käyttäytyminen osastolla:
- Vieraiden on tullessaan desinfioitava kädet
- Vieraiden on käytettävä maskia koko vierailun ajan lähikontaktissa
- Vieraat eivät saa mennä potilashuoneisiin

Jos ohjeita ei noudateta, vieraiden on poistuttava osastolta.

Vierailut tapahtuvat pääsääntöisesti iltapäivällä klo 13 - 16 välillä, jolloin on eniten henkilökuntaa varmistamassa vierailujen asianmukainen toteutuminen.
Poikkeuksia vierailusäännöistä myönnetään, jos potilas on saattohoidossa.

Hoitohenkilökunnalla on vierailuvaraus-kalenteri, jotta pysytään perillä käynneistä.

Terveyskeskussairaalassa hoidetaan Pirkkalan yhteistoiminta-alueen perusterveydenhuollon sairaanhoitoa tarvitsevat potilaat.

Osasto on 32-paikkainen akuutin ja kuntouttavan hoidon yksikkö. Sairaalaan tullaan yhteistoiminta-alueen päivystysvastaanotoilta lääkärin lähettämänä tai toisesta sairaalasta jatkohoitoon.

Hoidon keskeisenä periaatteena on omatoimisuuden tukeminen ja riittävän toimintakyvyn ylläpitäminen. Tavoitteena on akuutin sairastumisen syyn hoitaminen ja siitä kuntoutuminen.

Terveyskeskussairaalassa hoidetaan Pirkkalan yhteistoiminta-alueen saattohoitopotilaat.

Osastonlääkäri
Lauri Pisto
Camilla Pasternack (va. osastonlääkäri)

Osastonhoitaja
Sari Ihalainen
puh. 050 437 9501

Apulaisosastonhoitaja
Maarit Lehtipää
puh. 050 3133 679

Osastonsihteeri (laskutus ja maksukattoasiat)
Tarja Moisio
puh. 050 364 5273

Kotiutuskoordinaattori
Sari Rutanen
puh. 050 374 5105

Potilasasiamies / Sosiaalityöntekijä
Marjaleena Röykkee
puh. 050 374 5078