Terveyskeskussairaala

Omaisten vierailut osastolla:

Omaiset sopivat vierailuista aina ennakkoon hoitohenkilökunnan kanssa puhelimitse puh. 03 5652 5259.

Vierailut tapahtuvat pääsääntöisesti iltapäivällä klo 13 - 16 välillä, jolloin on eniten henkilökuntaa varmistamassa vierailujen asianmukainen toteutuminen. Hoitohenkilökunnalla on vierailuvaraus -kalenteri, johon merkitään ennalta sovitut vierailut.

Vieraiden käyttäytyminen osastolla:
- vierailut järjestetään pääasiassa ulkotiloissa, terassilla
- vieraiden on tullessaan desinfioitava kädet
- tarvittaessa hoitohenkilökunta ohjeistaa vieraita käyttämään myös maskia
- jos henkilökunnan antamia ohjeita ei noudateta, vieraiden on poistuttava osastolta

- Omaisten vierailu saa kestää maksimissaan tunnin ajan.
- Vieraita voi olla enintään kaksi kerrallaan / potilas.
- Poikkeuksia vierailusäännöistä myönnetään, jos potilas on saattohoidossa.

Terveyskeskussairaalassa hoidetaan Pirkkalan yhteistoiminta-alueen perusterveydenhuollon sairaanhoitoa tarvitsevat potilaat.

Osasto on 32-paikkainen akuutin ja kuntouttavan hoidon yksikkö. Sairaalaan tullaan yhteistoiminta-alueen päivystysvastaanotoilta lääkärin lähettämänä tai toisesta sairaalasta jatkohoitoon.

Hoidon keskeisenä periaatteena on omatoimisuuden tukeminen ja riittävän toimintakyvyn ylläpitäminen. Tavoitteena on akuutin sairastumisen syyn hoitaminen ja siitä kuntoutuminen.

Terveyskeskussairaalassa hoidetaan Pirkkalan yhteistoiminta-alueen saattohoitopotilaat.

Osastonlääkäri
Lauri Pisto
Camilla Pasternack (va. osastonlääkäri)

Osastonhoitaja
Sari Ihalainen
puh. 050 437 9501

Apulaisosastonhoitaja
Maarit Lehtipää
puh. 050 3133 679

Osastonsihteeri (laskutus ja maksukattoasiat)
Tarja Moisio
puh. 050 364 5273

Kotiutuskoordinaattori
Sari Rutanen
puh. 050 374 5105

Potilasasiamies / Sosiaalityöntekijä
Marjaleena Röykkee
puh. 050 374 5078