Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen

Hyvinvoinnin edistämisen lähtökohtana on ennaltaehkäisevä työ. Kunta pyrkii edistämään asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan. Jokainen kuntalainen voi itse omalta osaltaan vaikuttaa oman terveytensä ja hyvinvointinsa ylläpitämiseen.

Terveydenhuoltolain mukaan kunnan tehtävänä on seurata asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin.
Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelma 2018-2022 on työväline, joka kuvaa kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin vahvuuksia ja kehittämishaasteita.
 

Katso myös:  Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn toimintasuunnitelma

Hyvinvointikertomus 2019

Hyvinvointikertomuksessa tarkastellaan kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia sekä kunnassa tehtyjä toimenpiteitä hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman painopisteiden ja mittareiden näkökulmasta.