Päihdepalvelut

Päihdetyön palveluiden tavoitteena on ehkäistä ja vähentää päihteiden ongelmakäyttöä sekä siihen liittyviä sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja. Päihdepalveluilla pyritään edistämään päihteiden ongelmakäyttäjän ja hänen läheistensä toimintakykyä ja turvallisuutta. Päihdehuollon palveluja annetaan henkilön avun, tuen ja hoidon tarpeen perusteella.

Päihdesairaanhoitaja ja aikuissosiaalityöntekijät antavat tietoa erityispalveluista ja kuntoutuksesta sekä ohjaavat hoitoon hakeutumisessa.

Pirkkalassa päihdetyötä toteutetaan ohjauksena, neuvontana ja korjaavina avo- tai laitospalveluina. Päihdehuollon palvelujen saaminen edellyttää päihdeyksikön tekemää arviota asiakkaan päihdehuollon tarpeesta. Päihdeyksikön muodostavat päihdesairaanhoitaja ja sosiaalitoimen aikuissosiaalityöntekijä.

Pirkkalassa päihdepalveluina tarjotaan kunnan terveyskeskuksen katkaisuhoitoa, A-klinikkasäätiön palveluita Tampereella, sekä tarpeen mukaan muita palveluita.