Mielenterveyspalvelut

LAPSET JA NUORET

> Lasten ja nuorten tukipalvelut


AIKUISET

Aikuisten mielenterveyteen liittyvissä ongelmissa voi apua ja tukea saada monesta paikasta. Terveyskeskus on useimmiten ensisijainen paikka, josta apua voi kysyä ja hakea. Terveyskeskuksen lääkärit, hoitajat  ja muu henkilökunta antavat apua mielenterveyteen ja päihteisiin liittyvissä ongelmissa ja sairaustiloissa ja ohjaavat tarvittaessa aikuispotilaat (ja Vesilahdessa myös nuoria) psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanotolle. Terveyskeskuspsykologi antaa tarvittaessa keskusteluapua ja –hoitoa lähinnä lapsille sekä vanhemmuuteen liittyvissä asioissa. Äkillisiä traumaattisia tilanteita, esimerkiksi kuolemantapauksia varten on olemassa terveyskeskuksen kriisiryhmä.

Päihdesairaanhoitaja auttaa ja tukee erityisesti päihteiden käyttöön liittyvissä ongelmissa. Päihteisiin käyttöön liittyvissä ongelmissa tukea ja hoitoa voi saada monelta taholta. > Päihdepalvelut

Sosiaalipalvelut auttavat myös mielenterveyteen ja päihteisiin liittyvissä ongelmatilanteissa monella tapaa. Samoin erilaiset järjestöt ja yhdistykset tarjoavat tukea ja apua.

1.1.2017 alkaen Pirkkalan yhteistoiminta-alue ostaa psykiatrisen avohoidon palvelut Tampereen kaupungin mielenterveys- ja päihdepalveluilta.

Syyskauden liikuntaryhmät käynnistyvät elo-syyskuussa
Kohota ja ylläpidä psyykkistä hyvinvointia liikunnan avulla! Ryhmien ohjelman ja lisätiedot ilmoittautumisesta löydät esitteistä:

Hyvän mielen jumppa


Hyvän mielen palloilu