Mielenterveyspalvelut

Keskusteluapua koronatilanteen aiheuttamaan henkiseen ahdistukseen
Terveyspalvelut on avannut huolipuhelimen, johon voit soittaa, jos koronatilanne huolestuttaa. Palvelu on käytössä arkisin klo 10-14, p. 044 486 1586. Puhelimessa ei anneta hoidollisia neuvoja koronavirus-infektioepäilyihin tai hoitoon liittyen.

LAPSET JA NUORET

> Lasten ja nuorten tukipalvelut


AIKUISET

Aikuisten mielenterveyteen liittyvissä ongelmissa voi apua ja tukea saada monesta paikasta. Terveyskeskus on useimmiten ensisijainen paikka, josta apua voi kysyä ja hakea. Terveyskeskuksen lääkärit, hoitajat  ja muu henkilökunta antavat apua mielenterveyteen ja päihteisiin liittyvissä ongelmissa ja sairaustiloissa ja ohjaavat tarvittaessa aikuispotilaat (ja Vesilahdessa myös nuoria) psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanotolle. Terveyskeskuspsykologi antaa tarvittaessa keskusteluapua ja –hoitoa lähinnä lapsille sekä vanhemmuuteen liittyvissä asioissa. Äkillisiä traumaattisia tilanteita, esimerkiksi kuolemantapauksia varten on olemassa terveyskeskuksen kriisiryhmä.

Päihdesairaanhoitaja auttaa ja tukee erityisesti päihteiden käyttöön liittyvissä ongelmissa. Päihteisiin käyttöön liittyvissä ongelmissa tukea ja hoitoa voi saada monelta taholta. > Päihdepalvelut

Sosiaalipalvelut auttavat myös mielenterveyteen ja päihteisiin liittyvissä ongelmatilanteissa monella tapaa. Samoin erilaiset järjestöt ja yhdistykset tarjoavat tukea ja apua.

1.1.2017 alkaen Pirkkalan yhteistoiminta-alue ostaa psykiatrisen avohoidon palvelut Tampereen kaupungin mielenterveys- ja päihdepalveluilta.