Opiskeluterveydenhuollon tavoite ja tarkastukset

Opiskeluterveydenhuolto ylläpitää ja parantaa opiskelijoiden terveyttä ja hyvinvointia sekä edistää opiskeluympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta. Opiskeluterveydenhuollon palveluihin ovat oikeutettuja Pirkkalassa sijaitsevassa toisen asteen ammatillisessa oppilaitoksessa ja lukiossa opiskelevat.

Opiskeluterveydenhuoltoon sisältyvät

  • opiskelijoiden terveyden ja opiskelukyvyn edistäminen
  • opiskeluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä opiskeluyhteisön hyvinvoinnin turvaaminen ja parantaminen
  • terveyden- ja sairaanhoitopalvelut, joihin sisältyvät mielenterveyshäiriöiden ja päihdeongelmien varhainen toteaminen, hoito ja jatkohoitoon ohjaus sekä seksuaaliterveyttä edistävät palvelut ja suun terveydenhuollon palvelut 
  • opiskelijan erityisen tuen ja tutkimuksen tarpeen varhainen tunnistaminen ja tarvittaessa tutkimuksiin ja hoitoon ohjaaminen

Terveystarkastukset:

1. lk terveydenhoitajan tarkastus
2. lk lääkärintarkastus / kutsuntatarkastus

Kutsuntatarkastukset