Esitäytettävät lomakkeet

Ennen lapsenne neuvolakäyntiä voit valmistautua tulostamalla ja täyttämällä
kotona tarkastukseen liittyvät lomakkeet sekä pohtimalla niiden sisältöä. Toivomme,
että vanhemmat täyttäisitte lomakkeet yhdessä. Muista tuoda kotona täytetyt lomakkeet
mukana neuvolan vastaanotolle.

Lapsen ollessa 4-vuotias
Kysely 4-vuotiaan vanhemmille
Kysely alkoholin (AUDIT) ja päihteiden käytöstä
Vahvuuksien ja Vaikeuksien kyselylomake (SDQ)

Lapsen ollessa 5-vuotias
Kysely 5-vuotiaan vanhemmille