Lastenneuvola

Lastenneuvolassa seurataan lapsen kehitystä ja terveydentilaa vauvasta kouluikään sekä huolehditaan rokotusohjelman mukaisten rokotusten antamisesta.

Vanhempia tuetaan ja rohkaistaan kasvatusasioissa yksilöllisesti, perhetilanteet huomioiden. Lastenneuvolasta voidaan ohjata tarkempiin tutkimuksiin esim. psykologin, puheterapeutin tai fysioterapeutin vastaanotolle.

Sairaslomatodistuksia emme kirjoita sähköpostiviestien perusteella, emmekä takautuvasti.

Kun lapsi sairastuu - ethän tuo sairasta lasta neuvolaan

Neuvolassa hoidetaan vastasyntyneitä ja raskaana olevia. Huomaavaisuudesta muita lapsia kohtaan älä tuo kuumeista ja sairasta lasta vastaanotolle, koska virustaudit leviävät helposti. Myös lapsen vanhemman/saattajan ja mahdollisesti mukana olevien sisarusten tulee olla terveitä osallistuessaan vastaanotolle.

Terveydenhoitaja voi kuitenkin antaa neuvoja ja kotihoito-ohjeita puhelimitse ja kirjoittaa todistuksen sairaan lapsen hoidosta puhelinajoilla.

Epidemiatilanteen vuoksi kaikki terveyspalvelujen järjestämät ryhmämuotoiset toiminnat perutaan 31.7.2020 asti. Tämä tarkoittaa mm. perhevalmennusta, vahvuutta vanhemmuuteen -ryhmiä sekä ryhmäneuvoloita. Poikkeuksena synnytysvalmennus järjestetään etäyhteydellä (Teams). Seuraamme tilanteen kehittymistä ja tiedotamme jatkosta sen mukaan. Lisätietoa ja neuvontaa voit saada puhelimitse terveydenhoitajalta puhelinaikoina. Tavalliset yksilölliset vastaanottokäynnit toteutuvat suunnitellusti.