Äitiysneuvola

Äitiysneuvola sivu

Äitiysneuvolan tavoitteena on turvata äidin, syntyvän lapsen sekä perheen olosuhteisiin nähden paras mahdollinen terveys sekä tunnistaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa riskiraskaudet ja -perheet. Tavoitteena on tukea terveiden elämäntapojen omaksumisessa sekä vahvistaa perheiden sisäisiä ihmissuhteita. Terveystarkastukset ja seurantakäynnit ohjelmoidaan yksilöllisesti. Äitiysneuvolassa annetaan ohjausta ja neuvontaa myös raskautta suunnitteleville. Äitiysneuvolakäynnit ovat asiakkaalle maksuttomia.