Äitiys- ja perhe- suunnitteluneuvola

Äitiysneuvola sivu

Äitiysneuvolan tavoitteena on turvata äidin, syntyvän lapsen sekä perheen olosuhteisiin nähden paras mahdollinen terveys sekä tunnistaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa riskiraskaudet ja -perheet. Tavoitteena on tukea terveiden elämäntapojen omaksumisessa sekä vahvistaa perheiden sisäisiä ihmissuhteita. Terveystarkastukset ja seurantakäynnit ohjelmoidaan yksilöllisesti sekä annetaan ohjausta ja neuvontaa raskautta suunnitteleville.

Perhesuunnitteluneuvolassa annetaan neuvontaa ja ohjausta nykyisistä ehkäisymenetelmistä sekä autetaan löytämään sopiva ehkäisymuoto.

Ehkäisyasiat ja ehkäisyreseptien uusinnat äitiys- ja perhesuunnitteluneuvolan terveydenhoitajien kautta.