Vaikeavammaisten päivätoiminta

Vaikeavammaisen asiakkaan päivätoiminnan tulee olla aktivoivaa ja tavoitteellista toimintaa, joka tukee asiakkaan itsenäistä selviytymistä. Päivätoimintaa järjestettäessä vaikeavammaisena pidetään työikäistä työkyvytöntä henkilöä, jolla vamman tai sairauden aiheuttaman erittäin vaikean toimintarajoitteen vuoksi ei ole edellytyksiä osallistua työtoimintaan, ja jonka toimeentulo perustuu pääosin sairauden tai työkyvyttömyyden perusteella myönnettäviin etuuksiin.