Kuljetuspalvelut

Kunnan on järjestettävä kohtuulliset kuljetuspalvelut vaikeavammaiselle henkilölle, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei vammansa tai sairautensa vuoksi voi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia. Kuljetuspalvelun tarpeen tulee johtua vammasta tai sairaudesta, josta aiheutuva haitta on pysyvä tai pitkäaikainen. Kuljetuspalvelua myönnettäessä otetaan huomioon hakijan yksilölliset tarpeet ja olosuhteet.

PALAUTTEEN ANTAMINEN JA NEUVONTA
Matkojen tilaukseen tai itse matkustustapahtumaan liittyvä palaute KUOHKEeseen:
- puhelinnumeroon 03-5678 103 (pvm/mpm) arkisin klo 8-16 tai
- sähköpostia osoitteeseen: kyytipalaute@tuomilogistiikka.fi tai
- postia Kuljetustenohjauskeskus/Tuomi Logistiikka Oy, Särkijärvenkatu 1, 33840 Tampere.
Lisätietoa ja neuvontaa vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua koskevissa asioissa saa sosiaalitoimistosta vammaispalvelun sosiaalityöntekijältä:
- Pirkkala: puh. 03-565 24923, Puhelinaika ma klo 9.45 – 10.30, ti, to ja pe 9.15 – 10.00
- Vesilahti: puh. 03-565 27410, Puhelinaika ma-ti ja to-pe klo 13-14