Vammaisneuvosto

Pirkkalan vammaisneuvosto on vammaisjärjestöjen, vammaisten henkilöiden ja heidän omaistensa yhteistyöelin, vammaisuuden asiantuntija ja vaikutuskanava yhteiskuntaan ja päätöksentekoon.

Vammaisneuvoston tehtävänä on:

- Edistää yhteistoimintaa, yhteiskunnan toimintojen yhdenvertaistamista ja vammaisten henkilöiden edellytyksiä yhdenvertaiseen osallistumiseen

- Seurata vammaisten henkilöiden palvelutarpeen kehitystä, kunnallishallinnon päätöksentekoa ja vammaisille tarkoitettujen palvelujen, tukitoimien ja etuuksien kehitystä ja laatua

- Tehdä aloitteita ja esityksiä sekä yhteistyötä kunnan viranomaisten kanssa

- Antaa lausuntoja kunnan viranomaisille vammaisia koskevissa asioissa

- Tiedottaa vammaisten tarpeista ja toiminnoista

Pirkkalan vammaisneuvosto

Vesilahden vammaisneuvosto