Omaishoito, alle 65-vuotiaat

Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona tapahtuvan hoidon turvaamiseksi maksettavaa hoitopalkkiota ja palveluja. Omaishoidon tuki perustuu lakiin omaishoidon tuesta (937/2005). Omaishoidon tuki on määrärahasidonnainen sosiaalipalvelu, jonka myöntäminen perustuu kunnan harkintaan.

Omaishoidon tukeen sisältyvät hoitajalle maksettava omaishoidon tuen palkkio, omaishoitajan lakisääteiset vapaapäivät sekä omaishoitoa tukevat muut palvelut.

Omaishoidon tukena maksettavaa hoitopalkkiota myönnetään porrastettuna hoidon sitovuuden ja vaativuuden perusteella. Omaishoidon tuen hoitopalkkio on hoitajalle veronalaista tuloa.

Omaishoidon tukea voi hakea ympäri vuoden. Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen hakemukset käsittelee vammaispalvelun sosiaalityöntekijä. Yli 65-vuotiaiden hakemukset käsittelee vanhusten palvelujen omaishoidon koordinaattori.  

Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen hakemuslomake liitteineen toimitetaan Pirkkalan sosiaalitoimistoon vammaispalvelun sosiaalityöntekijälle.

Omaishoidon tuen hakemus, alle 65-vuotiaat,

Voit hakea omaishoidon tukea myös sähköisesti Omapalvelun kautta.