Työ- ja päivätoiminta

Kehitysvammaisten erityishuoltolain (1977/519) 2 §:n mukaan kunnan on järjestettävä kehitysvammaisille työtoimintaa tai muuta yhteiskunnallista sopeutumista edistävää toimintaa.

Työ- ja päivätoiminnan tavoitteena on tarjota kehitysvammaisille henkilöille heidän omien edellytystensä mukaista, mielekästä toimintaa sekä ylläpitää ja kehittää vuorovaikutustaitoja. Samalla heitä tuetaan ja ohjataan selviytymään mahdollisimman itsenäisesti yhteisössä ja yhteiskunnassa.

Päivätoimintana järjestetään mm. vuorovaikutustaitojen ja jokapäiväisen elämän taitojen harjoittelua, luovaa toimintaa, liikuntaa, opetusta, yksinkertaisia työtehtäviä ja virkistystoimintaa. Päivätoimintaa järjestetään niille henkilöille, joilla ei ole edellytyksiä työtoimintaan.

Työtoiminnan muotoja ovat työkeskuksessa tehtävä työtoiminta sekä tavallisilla työpaikoilla järjestettävä avotyötoiminta. Työtoimintaa järjestetään niille henkilöille, joilla ei ole edellytyksiä työsuhteiseen työhön.

Pirkkalan kunnalla ei ole omaa kehitysvammaisten työ- ja päivätoimintaa. Palvelu hankitaan muilta kunnilta ja yksityisiltä palveluntuottajilta.

Palveluihin haetaan asuinkunnan kuntoutus- ja palveluohjaajan tai vammaispalvelun sosiaalityöntekijän kautta.
 

Yhteystiedot

Pirkkalan sosiaalitoimisto

Vesilahden sosiaalitoimisto