Kuntoutusohjaus

Kuntoutusohjaus on kehitysvammaisen kasvun, kehityksen, itsenäistymisen ja omatoimisuuden tukemista. Työ sisältää mm. lasten varhaiskuntoutuksen sekä nuorten ja heidän perheidensä tukemisen. Aikuisten kehitysvammaisten kohdalla kuntoutus- ja palveluohjaaja on mukana mm. asumismuotoa mietittäessä ja päivä- ja työtoiminnan järjestämisessä.

Kuntoutus- ja palveluohjaaja on perheen palveluiden koordinoija, joka opastaa yleisiin ja erityishuollon palveluihin hakeutumisessa. Hän neuvoo, ohjaa ja tukee kehitysvammaista ja hänen lähiverkostoansa sekä tiedottaa kuntoutujan toimintamahdollisuuksiin liittyvistä palveluista.

Palvelusuunnitelman avulla kehitysvammaiselle ihmiselle ja hänen perheelleen pyritään löytämään sopiva palvelukokonaisuus. Kuntoutus- ja palveluohjaaja laatii ja päivittää asiakkaan palvelusuunnitelman.

Pirkkalan kunnan asukkaat hakevat kehitysvammahuollon palveluita kirjallisesti palveluohjaajalta kehitysvammapalveluhakemuksella.

Vesilahden kunnan asukkaat saavat lisätietoja kehitysvammahuollon palveluista vammaispalvelun sosiaalityöntekijältä.