Silvonrinteen asumispalveluyksikkö

Silvor talo
Silvonrinteen asumispalveluyksikkö kehitysvammaisille aloitti toimintansa lokakuussa 2014. Asumispalveluyksikkö sijaitsee Pirkkalan Killossa, uudessa kerrostalossa. Asumispalveluyksikössä toimii kaksi ryhmäkotia, Riihelä ja Tupala. Riihelä sijaitsee kerrostalon kolmannessa kerroksessa ja Tupala toisessa kerroksessa. Riihelässä tarjotaan ympärivuorokautista autetun asumisen palvelua, asukaspaikkoja on yhdeksän. Tupala tarjoaa ohjattua asumista kahdeksalle asukkaalle. Lisäksi asumispalveluyksiköstä tuetaan muutamaa samassa kerrostalossa asuvaa tukiasukasta. Asumispalveluyksikkö sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien päässä palveluista ja lähellä luontoa. Kerrostalossa on asumispalveluyksikön lisäksi 48 tavallista vuokra-asuntoa.

Kaikilla asukkailla on oma huone/asunto henkilökohtaisine wc- ja suihkutiloineen. Asukkaiden käytössä ovat myös yhteiset oleskelutilat, keittiötilat, saunat sekä pyykkitupa. Tupalassa asukkailla on omissa asunnoissaan minikeittiö jääkaappeineen ja keittolevyineen.

Suurin osa asukkaista käy talon ulkopuolella työ- tai päivätoiminnassa. Osa asukkaista on jo saavuttanut eläkeiän ja nauttii rauhallisesta yhdessäolosta ja puuhailusta kotioloissa.

Arjessa pyrimme tukemaan ja kehittämään asukkaiden omia vahvuuksia ja ylläpitämään jo opittuja taitoja. Asukkaat osallistuvat omien kykyjensä mukaan huoneidensa siivoukseen ja muihin kodin askareisiin. Asukkaiden kanssa järjestetään asukaskokouksia, joissa asukkaat voivat tuoda esille omia asumiseen liittyviä toiveitaan.

Yhteistyö asukkaiden omaisten ja läheisten kanssa on tärkeä osa työtämme. Ennen muuttoja toteutunut muuttovalmennus ja muuttojen jälkeen jatkuneet kotiutumisen tukemisen – tapaamiset ovat antaneet hyvän pohjan yhteistyölle ja avoimelle vuorovaikutukselle.

Silvonrinne asukkaat

Yhteystiedot

Silvonrinteen asumispalveluyksikkö
Nuolikuja 1 A
33950 Pirkkala

sähköposti: silvonrinne[at]pirkkala.fi

vastaava ohjaaja
Katri Lehtonen, puh. 040 133 5723

Tupala/ohjatun asumisen ryhmäkoti 2 krs.
puh. 040 133 5726 ja 040 133 5727

Riihelä/autetun asumisen ryhmäkoti 3 krs.
puh. 040 133 5724 ja 040 133 5725