Asumispalvelut

Kehitysvammaisten asumispalvelut ovat avohuoltoa. Kehitysvammaisten omasta palvelutarpeesta riippuu, millaista asumispalvelua hän tarvitsee.

Kehitysvammaisten asumispalvelut voivat olla:

  • autettua asumista, jossa asukas saa henkilökunnan tukea ja ohjausta ympäri vuorokauden
  • ohjattua asumista, joka ei sisällä yövalvontaa
  • tuettua asumista asukkaille, jotka selviytyvät asumisestaan työntekijöiden kotikäyntien avulla

Pirkkalan kunnalla on oma Silvonrinteen asumispalveluyksikkö, jossa on autettua ja ohjattua asumista.
Muut asumispalvelut hankitaan ostopalveluina muilta kunnilta ja yksityisiltä palveluntuottajilta.