Kehitysvammaisten palvelut

Jos kehitysvammainen ei saa riittävästi tukea yleisten palveluiden puitteissa, voidaan palveluita järjestää erityishuoltolain ja -asetuksen nojalla.

Yleisimpiä kehitysvammaisten erityispalveluita ovat

Kehitysvammahuollossa toteutetaan yksilöllistä palveluohjausta, jonka avulla pyritään löytämään kehitysvammaiselle henkilölle ja hänen perheelleen sopiva palvelukokonaisuus. Erityishuoltolain mukaisista palveluista laaditaan erityishuolto-ohjelma. Palvelutarpeen selvittämistä ja arviointia varten tehdään usein palvelusuunnitelma.

Kehitysvammaisten erityispalveluista saa tietoa kuntoutusohjaajalta tai sosiaalityöntekijältä.
Palveluihin haetaan ottamalla yhteyttä asuinkunnan sosiaalityöntekijään tai kuntoutus- ja palveluohjaajaan.
 

Yhteystiedot

Pirkkalan sosiaalitoimisto

Vesilahden sosiaalitoimisto