Vammaispalvelut

Vammaispalveluina järjestetään vammaispalvelulain mukaisia palveluja ja tukitoimia sekä kehitysvammaisten erityishuoltolain mukaisia palveluja.

Palvelujen tavoitteena on edistää vammaisten henkilöiden tasa-arvoa ja mahdollisuuksia yhdenvertaiseen elämään muiden kansalaisten kanssa sekä lisätä yksilöllisiä osallistumis- ja toimintamahdollisuuksia.

Vammaispalvelut ovat luonteeltaan toissijaisia. Erityispalveluja ja tukitoimia järjestetään silloin, kun vammainen henkilö ei saa riittäviä hänelle sopivia palveluja tai etuuksia muun lain nojalla.

Lisätietoja ja neuvontaa saa asuinkuntasi vammaispalvelun sosiaalityöntekijältä.
 

Yhteystiedot
Pirkkalan sosiaalitoimisto

Vesilahden sosiaalitoimisto