Maahanmuuttajat

Pirkkalassa asuville maahanmuuttajille tarjotaan kotoutumispalveluja, perustietoja Suomesta ja alkuvaiheen ohjausta ja neuvontaa. Kotoutumispalvelut kuuluvat pakolaisille, turvapaikanhakijoille ja kaikille kuntaan muuttaville maahanmuuttajille.

Yksilölliset kotoutumistoimet ja -palvelut määritellään yhteistyössä maahanmuuttajan ja hänen perheensä tarpeisiin perustuen. Kotouttamistoimenpiteistä ja -palveluista muodostetaan selkeä ja johdonmukainen kokonaisuus maahanmuuttajalle, jotta hänen on helpompi asua ja elää suomalaisessa yhteiskunnassa.

Pirkkalan kunnan kotoutumisohjelma nojaa Pirkkalan kuntastrategian ydinarvoihin, joita ovat välittäminen, vastuullisuus, yhteisöllisyys ja luovuus. Kotouttamistyössä pyritän rakentamaan hyvän elämän edellytykset Pirkkalassa.

Pirkkalan kunta on vastaanottanut ensimmäiset pakolaiset vuonna 1993. Siitä alkaen kunta on säännöllisesti vastaanottanut pakolaisia. Vuosien 2015-2024 aikana Pirkkalan kunta on tehnyt sopimuksen 150 pakolaisen vastaanottamisesta.

Pirkkalan kotouttamisohjelma

Lisätietoja
kotouttamisen asiat
maahanmuuttokoordinaattori
puh. 03 565 24928