Isyyden selvittäminen

Isyyden selvittäminen neuvolassa ja lastenvalvojan luona 1.1.2016 alkaen

Isyyslain mukaan lapsen isyys on selvitettävä, jos vanhemmat eivät ole avioliitossa keskenään lapsen syntyessä.
Isyyden selvittämisen tarkoituksena on vahvistaa miehen biologinen isyys. Lapsella on tällöin sama oikeudellinen asema kuin avioliitossa syntyneellä lapsella. Lapsi voi saada isän sukunimen sekä elatus- ja perintöoikeuden.

Neuvolan terveydenhoitaja voi ottaa vastaan isyyden tunnustamisen ennen lapsen syntymää ja toimittaa asiakirjat kunnan lastenvalvojalle.
Lastenvalvoja lähettää isyysasiakirjat 30pv:n kuluttua lapsen syntymästä maistraattiin hyväksyttäväksi.
Samassa yhteydessä voidaan neuvolassa tehdä sopimus yhteishuoltajuudesta, jonka lastenvalvoja vahvistaa sen jälkeen, kun isyys on hyväksytty.

Isyyslain mukaan miehellä, joka on tunnustanut lapsen, on oikeus peruuttaa tunnustaminen kirjallisella ilmoituksella lastenvalvojalle 30 päivän kuluessa lapsen syntymästä. Myös lapsen äiti tai mies, joka katsoo olevansa lapsen isä voi ilmoittaa lastenvalvojalle edellä mainituin tavoin käsityksensä siitä, että lapsen tunnustanut mies ei ole lapsen isä.  

Isyys voidaan tunnustaa myös lapsen syntymän jälkeen. Tällöin tunnustamisen vastaanottaa lastenvalvoja. Lastenvalvojan luona voi myös tehdä sopimuksen yhteishuollosta. Jos sopimusta ei tehdä, äiti on yksin lapsen huoltaja.

Jos lapsen isyys on epäselvä, isyyden selvittämisestä vastaa lastenvalvoja. Lapsen isyys on mahdollista selvittää lastenvalvojan valvonnassa tehtävällä dna-testillä.