Palvelutarpeen arvio

Palvelutarpeen arviossa selvitetään huoltajien tai muiden lapsen hoidosta vastaavien henkilöiden palvelujen tarve sekä mahdollisuudet huolehtia lapsen hoidosta ja kasvatuksesta. Arvio tehdään yhdessä lapsen, hänen vanhempiensa sekä lapselle läheisten ihmisten kanssa. Tarvittaessa palvelun tarvetta arvioidaan myös yhteistyössä muiden tahojen kanssa. Mahdollinen kiireellinen apu annetaan välittömästi kun tieto avun tarpeesta on saatu.
Mikäli kyse on erityisen tuen tarpeessa olevasta lapsesta.on palvelutarpeen arvio aloitettava viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä yhteydenotosta ja sen tulee valmistua kolmessa kuukaudessa. Muussa tapauksessa arvio on aloitettava viipymättä ja saatettava loppuun ilman aiheetonta viivytystä.

Jos tuen tarpeen arvioinnin aikana käy ilmi, että lapsella on tarvetta lastensuojelun asiakkuuteen, on asiakkaalla mahdollisuus saada tukea lastensuojelun sosiaalityöntekijältä, tehostetusta perhetyöstä tai muista avohuollon palveluista.