Lastensuojeluilmoitus

Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä kuka tahansa lapsen hyvinvoinnista huolissaan oleva henkilö. Ilmoituksen voi tehdä salassapitosäännösten estämättä ja lupaa kysymättä. Jos henkilö on virkaa tai tointa hoitaessaan saanut tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve tai oma käyttäytyminen edellyttää lastensuojelun tarpeen selvittämistä, hänen on ilmoitettava asiasta lastensuojelutyöntekijälle. Myös lapsi itse, hänen vanhempansa, läheisensä tai esimerkiksi naapuri, voi ottaa yhteyttä lastensuojeluun, mikäli hänelle on noussut huoli lapsen kasvuympäristöstä ja kehityksestä.

Yksityishenkilöt voivat tehdä lastensuojeluilmoituksen myös nimettömänä. Tällöin ilmoittajan ei tule kertoa nimeään lainkaan.

Sosiaalipäivystys / Pirkkalan yhteistoiminta-alue
Akuutit sosiaaliset kriisitilanteet, lastensuojeluasiat ja lastensuojeluilmoitukset puh. 050 516 7886 virka-aikana (8-16).

Virka-ajan ulkopuolella välitöntä sosiaaliviranomaisen arviointia vaativat kriisitilanteet hoidetaan Tampereen kaupungin Sosiaalipäivystyksen toimesta 24 t / vrk, vuoden jokaisena päivänä, koko Pirkanmaan alueella.

Tampereen Sosiaalipäivystys: 0500 625 990.