Lasten ja nuorten sosiaalipalvelut

Lastensuojelu pyrkii edistämään lapsen myönteistä kehitystä ja hyvinvointia. Sen tehtävänä on tukea vanhempia, huoltajia ja muita lapsen kasvatuksesta vastaavia henkilöitä lapsen kasvatuksessa ja huolenpidossa. Lastensuojelua toteutetaan aina lapsen edun mukaisesti. Tavoitteena on lapsen turvallisen kasvuympäristön ja tasapainoisen kehityksen takaaminen.

Ehkäisevä lastensuojelu

Lastensuojeluilmoitus

Palvelutarpeen arvio

Avo- ja sijaishuolto
ls kuva

Yhteystiedot

Pirkkalan sosiaalitoimisto

Vesilahden sosiaalitoimisto