Aikuissosiaalityö

Aikuissosiaalityössä työskentelee sosiaalityöntekijöitä ja palveluohjaaja. Aikuissosiaalityön palvelut on tarkoitettu kunnassa vakinaisesti oleskeleville yksinasuville, pariskunnille ja lapsiperheille. Aikuissosiaalityö voi auttaa silloin, kun tarvitset tukea, ohjausta ja neuvontaa erilaisissa arkielämän pulmatilanteissa. Aikuissosiaalityön tavoitteena on taloudellisen ja/tai sosiaalisen tuen antaminen sekä kokonaisvaltaisen kuntoutumisen ja elämäntilanteen edistäminen.

Sosiaalityöntekijältä saa apua mm. seuraaviin asioihin:

  • ohjausta ja tukea asumisasioissa (esim. asunnon haku, asunnottomuus, vuokravelka tilanteet)
  • ohjausta taloudellisissa vaikeuksissa ja velkaantumiseen liittyvissä asioissa
  • keskusteluapua ja ohjausta päihde- ja mielenterveysongelmissa
  • keskusteluapua ja ohjausta erilaisissa kriisitilanteissa (avioero, häätö, läheisen kuolema)
  • ohjausta ja neuvontaa sosiaaliturvaetuuksista ja sosiaalipalveluista
  • selvitetään työllistymisen esteitä
  • selvitetään työ/koulutuspaikkoja ja tuetaan työhön tai työkokeiluun, koulutukseen tai kuntouttavaan työtoimintaan osallistumisessa
  • ohjataan eläkeselvittelyyn
  • tehdään yhdessä suunnitelmaa elämässä eteenpäin.

Asiakkaan tilanteessa tehdään tarvittaessa yhteistyötä mm. TE-toimiston, psykiatrian poliklinikan, Kelan, A-klinikan, päihdehoitolaitosten, katkaisuhoitoasemien, kuntouttavan työtoiminnan, seurakunnan, sairaaloiden sekä terveystoimen kanssa.

Aikuissosiaalityön piiriin kuuluu myös täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki.

Palveluun pääset ja tarkempia tietoja saat ottamalla yhteyttä asuinkuntasi sosiaalitoimistoon:

Pirkkalan sosiaalitoimisto

Vesilahden sosiaalitoimisto